ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERİKLİCE SAHİL TAHKİMATI YAPIM İŞİ

Yıl : 2018
Proje :

Eriklice Sahil Tahkimatı Yapım İşi

Proje Bedeli : 1.000.000 TL
Arabic AR Dutch NL English EN French FR Japanese JA Kazakh KK Persian FA Russian RU Spanish ES Turkish TR